Verejne obstarávanie

Názov zákazky:  
Balíkovač sena a senáže

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: tovary

1. Výzva
2. Príloha č. 1 Návrh ceny
3. Príloha č. 2 Formulár ponuky
4. Príloha č. 3 Návrh MZP

Kúpna zmluva