Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: +421940657471
E-mail: mumax@mumax.sk

Fakturačná adresa:
Svetové topánky, s.r.o.
Hviezdoslavova 33
09101 Stropkov

IČO: 46480145
DIČ: 2820013097
IČ DPH: SK2820013097

Je platca DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel: sro, vložka číslo: 25357/P.

Dozorná orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktný formulár